Skip navigation

Browsing by Author Golenkov, V. V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
 
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Artificial Intelligence Standardization Is a Key Challenge for the Technologies of the FutureGolenkov, V. V.; Gulyakina, N. A.; Golovko, V. A.; Krasnoproshin, V. V.
2018From training intelligent systems to training their development toolsGolenkov, V. V.; Guliakina, N. A.; Grakova, N. V.; Davydenko, I. T.; Nikulenka, V. Y.; Eremeev, A. P.; Tarasov, V. B.
2018Integration of artificial neural networks and knowledge basesGolovko, V. A.; Kroshchanka, A. A.; Golenkov, V. V.; Ivashenko, V. P.; Kovalev, M. V.; Taberko, V. V.; Ivaniuk, D. S.
2021Methodological problems of the current state of works in the field of Artificial intelligenceGolenkov, V. V.; Guliakina, N. A.; Golovko, V. A.; Krasnoproshin, V. V.
2019Methods and tools for ensuring compatibility of computer systemsGolenkov, V. V.; Gulyakina, N. A.; Davydenko, I. T.; Eremeev, A. P.
2017Ontology-based Design of Batch Manufacturing EnterprisesGolenkov, V. V.; Rusetski, K. V.; Shunkevich, D. V.; Davydenko, I. T.; Zakharov, V. V.; Ivashenko, V. P.; Koronchik, D. N.; Taberko, V. V.; Ivanyuk, D. S.
2017Ontology-based Design of Intelligent SystemsGolenkov, V. V.
2019Principles of organization and automation of the semantic computer systems developmentGolenkov, V. V.; Shunkevich, D.; Davydenko, I. T.; Grakova, N. V.
2020The standardization of intelligent computer systems as a key challenge of the current stage of development of artificial intelligence technologiesGolenkov, V. V.; Golovko, V. A.; Gulyakina, N. A.; Krasnoproshin, V. V.