Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/53728
Title: Гарадзельская унія ў ацэнцы літоўскай гістарыяграфіі канца ХХ – пачатку ХХІ ст.
Other Titles: The union of horodlo in the assessment of lithuanian historiography of the end of the xx – beginning of the xxi century
Authors: Мікалаева, Л. В.
Keywords: публикации ученых;знешняя палітыка;Вялікае Княства Літоўскае;Каралеўства Польскае;Гарадзельская ўнія;гістарыяграфія
Issue Date: 2023
Publisher: Полесский государственный университет
Citation: Мікалаева, Л. В. Гарадзельская унія ў ацэнцы літоўскай гістарыяграфіі канца ХХ – пачатку ХХІ ст. = The union of horodlo in the assessment of lithuanian historiography of the end of the xx – beginning of the xxi century / Л. В. Мікалаева // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : сборник научных статей / Полесский государственный университет ; редкол. : В. И. Дунай [и др]. – Пинск, 2023. – Вып. 8. – С. 30–32.
Abstract: У артыкуле аналізуецца змест асноўных прац літоўскіх гісторыкаў, выдадзеных у 1988‒2009 гг., у якіх закраналася праблема Гарадзельскай уніі 1413 г. Робіцца выснова аб тым, што ў разглядаемы перыяд у гістарычных даследаваннях літоўскіх навукоўцаў адбылася эвалюцыя поглядаў на Гарадзельскую унію 1413 г. ад крытычна-негатыўнага яе ўспрымання ў працах канца ХХ ст. да станоўчай ацэнкі ў публікацыях пачатку ХХІ ст.
Alternative abstract: The article analyzes the content of the main works of Lithuanian historians, published in 1988‒2009, which dealt with the problem of the Union of Horodlo of 1413. It is concluded that in the period under review the views of the Union of Horodlo of 1413 evolved in the historical research of Lithuanian scientists from critical and negative perception of it in the works of the late XX century to a positive assessment in the publications of the beginning of the XXI century.
URI: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/53728
Appears in Collections:Публикации в изданиях Республики Беларусь

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mіkalaeva_Garadzelskaya.pdf443.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.