Skip navigation

Browsing by Author Gaponenko, N. V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
 
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Depth dependent X-ray diffraction of porous anodic alumina films filled with cubic YAlO3:Tb3+ matrixSerafińczuk, J.; Pawlaczyk, Ł.; Podhorodecki, A.; Gaponenko, N. V.; Molchan, I. S.; Thompson, G.
2019Enhanced luminescence of europium in sol-gel derived BaTiO3/SiO2 multilayer cavity structureGaponenko, N. V.; Kholov, P. A.; Raichenok, T. F.; Prislopski, S. Ya.
2023Enhanced stability of lead-free double perovskite Cs2AgInxBi1-xCl6 crystals under a high humidity environment by surface capping treatmentJindou Shi; Minqiang Wang; Chen Zhang; Junnan Wang; Yun Zhou; Youlong Xu; Gaponenko, N. V.
2023Enhanced stability of lead-free double perovskite Cs2Na1-xBi1-xMn2xCl6 microcrystals and their optoelectronic devices under high humidity environment by SiO2 encapsulationJindou Shi; Minqiang Wang; Chen Zhang; Junnan Wang; Yun Zhou; Youlong Xu; Gaponenko, N. V.
2019Erbium luminescence in (Y, Er, Yb)3Al5O12 powdersKhoroshko, L. S.; Gaponenko, N. V.; Rudenko, M. V.; Sukalin, K. S.; Mudryĭ, A. V.; Radyush, Yu. V.
2022Erbium upconversion luminescence from sol-gel derived multilayer porous inorganic perovskite filmRudenko, M. V.; Gaponenko, N. V.; Chubenko, E. B.; Lashkovskaya, E. I.; Shustsikava, K. V.; Radyush, Yu. V.; Zhivulko, V. D.; Mudryi, A. V.; Wang, M.; Monaico, E. V.; Stepikhova, M. V.; Yablonskiy, A. N.
2020Eu luminescence from BaTiO3/SiO2 multilayer xerogel structuresGaponenko, N. V.; Parafinyuk, D. A.; Kholov, P. A.; Raichenok, T. F.; Prislopski, S.
2019Europium luminescence from amorphous yttrium alumina films on fused silica substratesVillegas Brito, J. C.; Gaponenko, N. V.; Sukalin, K. S.; Raichenok, T. F.; Tikhomorov, S. A.; Wang, X. C.; Cheng, Z. C.; Kargin, N. I.
2020Highly Stable Na: CsPb(Br, I)3@Al2O3 Nanocomposites Prepared by Pre-protection StrategyJi, Y.; Wang, M.; Yang, Zhi; Qiu, H.; Ji, Sh.; Dou, J.; Gaponenko, N. V.
2023In Situ Fabrication of Lead-Free Double Perovskite/Polymer Composite Films for Optoelectronic Devices and Anticounterfeit PrintingJindou Shi; Minqiang Wang; Chen Zhang; Junnan Wang; Yun Zhou; Youlong Xu; Gaponenko, N. V.; Arshad Saleem Bhatti
2017Infrared and visible photoluminescence from Er-doped sol-gel derived filmsKhoroshko, L. S.; Rudenko, M.; Stepikhova, M.; Mudryi, A.; Sukalin, K.; Kornilova, Y.; Gaponenko, N. V.
2015Low-resistance and high-resistance states in strontium titanate films formed by the sol–gel methodSohrabi Anaraki, H.; Gaponenko, N. V.; Litvinov, V. G.; Ermachikhin, A. V.; Kolos, V. V.; Pyatlitski, A. N.; Ivanov, V. A.
2017Optical characteristics of strontium titanate films formed by sol-gel method on quartz substratesKulak, A. I.; Sohrabi Anaraki, H.; Gaponenko, N. V.; Khoroshko, L. S.; Kholov, P. A.; Raichyonok, T. F.
2022Optical Properties and Upconversion Luminescence of BaTiO3 Xerogel Structures Doped with Erbium and YtterbiumLashkovskaya, E. I.; Gaponenko, N. V.; Stepikhova, M. V.; Yablonskiy, A. N.; Andreev, B. A.; Zhivulko, V. D.; Mudryi, A. V.; Martynov, I. L.; Chistyakov, A. A.; Kargin, N. I.; Labunov, V. A.; Raichenok, T. F.; Tikhomirov, S. A.; Timoshenko, V. Y.
2019Optical properties of multilayer BaTiO3/SiO2 film structures formed by the sol–gel methodGaponenko, N. V.; Kholov, P. A.; Sukalin, K. S.; Raichenok, T. F.; Tikhomirov, S. A.; Subasri, R.; Soma Raju, K. R. C.; Mudryi, A. V.
2015Photo- and cathodoluminescence of strontium titanate xerogel films doped with terbium ionsRudenko, M. V.; Kortov, V. S.; Gaponenko, N. V.; Mudryi, A. V.; Zvonarev, S. V.
2013Photo- and under X-ray luminescence from xerogels embedded in mesoporous anodic aluminaGaponenko, N. V.; Kortov, V. S.; Pustovarov, V.; Zvonarev, S.; Slesarev, A.; Rudenko, M. V.; Khoroshko, L. S.; Asharif, A. M.; Sohrabi, H.; Podhorodecki, A.; Zatrub, G.; Misiewicz, J.; Prislopskii, S.
2023Photoactive Properties of Transport Sol-Gel Layers Based on Strontium Titanate for Perovskite Solar CellsSemchenko, A. V.; Ayvazyan, G. Y.; Malyutina-Bronskaya, V. V.; Khakhomov, S. A.; Kovalenko, D. L.; Boiko, A. A.; Sidski, V. V.; Nestsiaronak, A. V.; Mayevsky, A. A.; Danilchenko, K. D.; Zhigulin, D. V.; Pilipenko, V. A.; Subasri, R.; Gaponenko, N. V.
2015Photocatalytic destruction of tetracycline hydrochloride on surface of titania dioxide films modified by gold nanoparticlesLinnik, O. P.; Zhukovskiy, M. A.; Starukh, G. N.; Smirnova, N. P.; Gaponenko, N. V.; Asharif, A. M.; Khoroshko, L. S.; Borisenko, V. E.
2019Photocurrent hysterisis of strontium titanate formed on silicon by sol-gel methodRudenko, M. V.; Kholov, P. A.; Gaponenko, N. V.; Mukhin, N. V.; Ivanov, V. A.; Stas’kov, N. I.