Skip navigation

Browsing by Author Khoroshko, V. V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
 
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Band Gap of (In2S3)x(AgIn5S8)1-x Single-Crystal AlloysBodnar, I. V.; Feschenko, A. A.; Khoroshko, V. V.
2024Cu2ZnGeSe4 single crystals: Growth, structure and temperature dependence of band gapBodnar, I. V.; Khoroshko, V. V.; Yashchuk, V. A.; Gremenok, V. F.; Mohsin Kazi; Khandaker, M. U.; Zubar, T. I.; Tishkevich, D. I.; Trukhanov, A. V.; Trukhanov, S. V.
2023Growing crystals and studying structure and electronic properties of Cu2ZnGe(SхSe1-x)4 compositionsBodnar, I. V.; Khoroshko, V. V.; Yashchuk, V. A.; Gremenok, V. F.; Mohsin Kazi; Khandaker, M. U.; Abid, A. G.; Zubar, T. I.; Tishkevich, D. I.; Trukhanov, A. V.; Trukhanov, S. V.
2021Growth, crystal structure, and properties of Cu2Zn1-xCdxSnS4 solid solutionsBodnar, I. V.; Victorov, I. A.; Kalita, O. V.; Khoroshko, V. V.; Arushanov, E.
2019Impact of plasma nanostructuring on the electrical properties of Cu(In,Ga)Se 2 filmsZimin, S. P.; Mokrov, D. A .; Amirov, I. I.; Naumov, V. V.; Gorlachev, E. S.; Gremenok, V. F.; Khoroshko, V. V.
2022Infrared Reflection Spectra of (FeIn2S4)x∙(In2S3)1–x Solid SolutionsBodnar, I. V.; Khoroshko, V. V.; Karoza, A. G.
2022Infrared reflection spectra of MnxFe1–xIn2S4 solid solutionsBodnar, I. V.; Khoroshko, V. V.; Karoza, A. G.; Feshchenko, A. A.
2022Investigation of thin films MgAl2O4, deposited on the Si substrates by vacuum thermal evaporationStanchik, A.; Gremenok, V.; Trukhanova, E. L.; Khoroshko, V. V.; Suleymanov, S. X.; Dyskin, V. G.; Djanklich, M. U.; Kulagina, N. A.; Amirov Shakhboz Yo. ugli
2019Nanostructuring of the CIGS Films Surface by the Plasma Treatment with Low Ion EnergyZimin, S. P.; Mazaletskiy, L. A.; Amirov, I. I.; Gorlachev, E. S.; Gremenok, V. F.; Khoroshko, V. V.
2020Optical Characteristics of Antireflection Coatings Based on Al2O3-SiO2 for Silicon Solar CellsSuleymanov, S. X.; Gremenok, V. F.; Khoroshko, V. V.; Ivanov, V. A.; Dyskin, V. G.; Djanklich, M. U.; Kulagina, N. A.
2017Structural and optical properties of nano-granular In2S3 filmsGremenok, V. F.; Khoroshko, V. V.; Tsyrelchuk, I. N.; Sereda, A. S.; Petlitskaya, T. V.; Piatlitski, A. N.; Ramakrishna Reddy, K. T.; Rasool, S.
2021Temperature dependence of AgIn13S20 single crystal band gapBodnar, I. V.; Feschenko, A. A.; Khoroshko, V. V.; Pavlovskii, V. N.; Svitsiankou, I. E.; Yablonskii, G. P.
2023Temperature dependence of the band gap of AgIn7S11 single crystalsBodnar, I. V.; Feshchanka, A. A.; Khoroshko, V. V.; Pavlovskii, V. N.; Svitsiankou, I. E.; Yablonskii, G. P.
2021Thermal Expansion and Thermal Conductivity of (In2S3)x(AgIn5S8)1–x AlloysBodnar, I. V.; Feshchenko, A. A.; Khoroshko, V. V.
2022Thermal expansion anisotropy of CuIn11Se17 single crystalsBodnar, I. V.; Khoroshko, V. V.
2021Исследование твердых растворов (In2S3)х•(AgIn5S8)1-хБоднарь, И. В.; Фещенко, А. А.; Хорошко, В. В.; Bodnar, I. V.; Feshchenko, A. A.; Khoroshko, V. V.